Παραγγελία SMS credits

* 1000 SMS : 60 ευρώ
* 2000 SMS : 120 ευρώ
* 3000 SMS : 180 ευρώ
* 5000 sms : 300 ευρώ
* 10000 sms : 600 ευρώ

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

 
Υπολογισμός με ΦΠΑ 23% ή ΦΠΑ 17% ή Καθόλου ΦΠΑ
Παρακαλώ επιλέξτε αριθμό sms ή κόστος sms.
Αριθμός sms:
Νόμισμα:
Κόστος sms
ευρώ, προ ΦΠΑ
Τελική τιμή:
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%
 
 
 
 
 

 

 

Διαφημίσεις από το δίκτυο διαφήμισης ClickMe